Voorwoord

Motivatie

Zoals bij elke gepensioeneerde heeft ondergetekende, na de verkoop van zijn ondernemingen, zeeën van tijd over. Om toch iets onder handen te hebben heeft hij het idee opgevat om een persoonlijk electronisch archief op te zetten. Dit archief bevat films en foto's van zowel Alice als ondergetekende en is primair bedoeld voor hun kinderen en kleinkinderen. Daarbij vinden zij het van ondergeschikt belang of er intensief of totaal geen kontakt is. Voor andere mensen (vrienden/goede kennissen etc.) die interesse hebben bestaat ook de mogelijkheid om dit archief te raadplegen.

Aanvragen inlogegevens

Wanneer u geïnteresseerd bent om toegang te krijgen tot alle informatie van het archief dan kunt u,
via de e-mail, een desbetrefend verzoek indienen bij de webmaster. Na beoordeling en akkoordbevinding zult u binnen enkele dagen de gewenste gegevens, ook weer via de e-mail, ontvangen.

De gehele procedure is geautomatiseerd zodat elke reactie, zowel schriftelijk als mondeling, overbodig is!

Om het mogelijk te maken snel in te loggen krijgt u, na verzending van uw aanvraag, tijdelijke inloggegevens. Deze inloggegevens zijn 10 werkdagen geldig! Wij wensen u veel plezier bij het raadplegen van deze website.

vervolg voorwoord >>>

(C) 2023 - D.J. Hendriks - Alle rechten voorbehouden - Versie: 2302-001