Voorwoord (vervolg)

Locaties

Wij hebben de video's gerangschikt per locatie (dat wil zeggen: vanaf de plaats waar de films gemaakt zijn). Daarmee is tevens de chronologische volgorde bepaald. De volgende locaties komen voor:

- Den Haag
- Ommen
- Zwijndrecht
- Oud-Vossemeer

Elke video wordt vooraf gegaan door een preview van de oorspronkelijke video. Deze previews zijn voor iedereen toegankelijk. Wanneer gekozen worden voor de oorspronkelijke video (= Super8 film) zal gevraagd worden om inloggegevens (zie hierboven). De opzet, woordkeuzes, beschrijvingen e.d. zijn volledig voor verantwoording van de samensteller. Regelmatig zullen wij video's aanpassen en/of verbeteren. Kijk hiervoor op het onderdeel: Updates

De webmaster,
Dirk J. Hendriks

(C) 2023 - D.J. Hendriks - Alle rechten voorbehouden - Versie: 2302-001